Kişisel Verileri Koruma

Çalışan Aday Aydınlatma Metni

ÖZMİRİOĞLU PAMUK YAĞ KÜSPE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Özmirioğlu Pamuk Yağ Küspe Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Özmirioğlu”) çalışan adayı/stajyer/öğrenci olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), kamera kayıt sistemleri ve elektronik iletişim kapsamında veri kaynaklarımızdan elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, Özmirioğlu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Saklama ve İmha Politikası usul ve esaslarıyla işlemekte ve gizli tutmaktayız. Bu belge ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve aşağıda bilgilerimizi sunduğumuz veri sorumlusu sıfatıyla onayınızı istemekteyiz.

Unvan: Özmirioğlu Pamuk Yağ Küspe Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
MERSİS Numarası: 0703 0301 2990 0015
Adresi: Serinyol Mh. E-5 Karayolu (Yeşilova) Cd. No: 72 Antakya/HATAY
Telefon: 0 (326) 233 46 60
Faks: 0 (326) 233 25 13
E-mail: muhasebe@ozmirioglu.com.tr

Çalışan aday/stajyer/öğrencilerin: Kimlik, iletişim, lokasyon, referans bilgileri, özlük, imza, hukuki işlem, fiziksel mekân güvenliği, risk yönetimi, mesleki deneyim, işlem güvenliği, beden ölçüleri, sağlık bilgileri, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, aile bilgileri, çalışma verileri, imza, web sitesi kullanım verileri, sigorta bilgileri veri kategorisi içindeki Politika ekinde belirtilen kişisel verilerinizi;

  • İşe alım başvuru, seçme, yerleştirme, iş sözleşmesi süreçleri başta olmak üzere Politika’da belirlenen amaçlara bağlı, Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlemekteyiz.
  • Saklama ve İmha Politikası’nda öngörülen süreler boyunca, gereken her türlü teknik ve idari tedbirler alarak özenle korumakta, başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde 6 ay içerisinde silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.
  • Korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri almakta ve kontrolleri yapmaktayız.
  • Yukarıda belirlenen amaçlarla, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, yönetim kurulu üyeleri ile paylaşabilmekteyiz.

Özmirioğlu’te güvenlik, giriş ve çıkışların kontrol edilmesi amacıyla görüntülü kamera sistemleri bulunmakta, işyerinde geçirdiğiniz süre boyunca iç ve dış mekânlarda kayıt altına alınmakta, görüntü kayıt sistemleri ile yöneticilerin belirlediği üçüncü kişilerce takip edilebilmektedir. İş başvuru sonuçlarınızı, elektronik iletilere izin vermeniz halinde iletişim bilgileriniz üzerinden bildirmekteyiz. Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Politika'da düzenlendiği şekilde, Başvuru Formunu Özmirioğlu’e ileterek yapabilirsiniz.

Özmirioğlu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası, Başvuru Formu için “www.ozmirioglu.com.tr” adresinden ulaşabilirsiniz.