Kişisel Verileri Koruma

Müşteri Aydınlatma Metni

ÖZMİRİOĞLU PAMUK YAĞ KÜSPE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Özmirioğlu Pamuk Yağ Küspe Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Özmirioğlu”) olarak, sağlıklı ve uluslararası standartlarda yemeklik pamuk yağı,ayçiçek yağı ve tarımsal ürünler üretimi yapmaktadır.

Kişisel verilerinizi, aşağıda bilgilerini verdiğimiz veri sorumlusu sıfatıyla, gizlilik ilkelerine bağlı ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun, satış kanallarımız üzerinden elde etmekte ve gizli tutmaktayız. Bu belge ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanızı istemekteyiz.

Unvan: Özmirioğlu Pamuk Yağ Küspe Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
MERSİS Numarası: 0703 0301 2990 0015
Adresi: Serinyol Mh. E-5 Karayolu (Yeşilova) Cd. No: 72 Antakya/HATAY
Telefon: 0 (326) 233 46 60
Faks: 0 (326) 233 25 13
E-mail: muhasebe@ozmirioglu.com.tr
Kayıtlı e-Posta (KEP): ozmirioglu@hs06.kep.tr

Kişisel verilerinizden: Ad, soyad, T.C. kimlik no, tabiyeti, ülke, şehir, pasaport numarası, verildiği yer ve tarihi, imza, oto plaka no, şirket, mesleği, adres, e posta adresi, telefon numarası, yük bilgileri kayıt işlem bilgileri, ödeme bilgileri, talep veya şikâyet verileri, web site verileri, işlem güvenliği bilgileri ile kamera kayıtlarını, yaptığımız işin yürütülmesi başta olmak üzere, “www.ozmirioglu.com.tr” adresinden erişebileceğiniz, Özmirioğlu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) belgesinde düzenlenen amaçlarla, Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun işlemekteyiz. Kişisel verilerinizi, aynı adresten erişebileceğiniz, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda öngörülen sürelerde, gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri alarak korumakta, bu sürenin bitimini izleyen periyodik imha süresinde (6 ay) silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.

Kişisel verilerinizi mevzuat ve açık rızanızla, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, özel sigorta şirketleri, denetçiler, danışmanlar, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi kuruluşlar ile sosyal medya hesabımızda, Kanun’un 8. maddesine uygun belirlenen amaçlarla yurt içinde; Kanunun 9. maddesinde belirtilen şartların sağlanması halinde yurt dışında paylaşabilmekteyiz.

Faaliyetlerimiz ile ilgili olarak iletişim bilgileriniz üzerinden sunduğumuz ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirme, yeni ürün ve hizmetlerin tanıtımı, özel teklifler için izin vermeniz halinde ticari elektronik iletileri göndermekteyiz. Bu iletimleri isteğiniz üzerine durdurmaktayız.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını www.ozmirioglu.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz Başvuru Formunu’nu Özmirioğlu’na ileterek yapabilirsiniz.

Özmirioğlu Pamuk Yağ Küspe Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi